europejski tydzień sportu

Czas na aktywność, czas na #BeActive

Strefa Aktywności ETS 2019

Aktualności


1 13 14 15 16 17


Europejski Tydzień Sportu (ETS)
Europejski Tydzień Sportu jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą promować sport i aktywność fizyczną w całej Europie. Tydzień ten ma zapoczątkować nowe działania oraz opierać się na już istniejących,
udanych przedsięwzięciach o charakterze europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym. Ta ogólnoeuropejska kampania realizowana pod hasłem #BeActive (Bądź aktywny) ma zachęcić
obywateli do aktywnego trybu życia w ciągu obchodów Tygodnia oraz przez cały rok.#beactive europejski tydzien sportu Ministerstwo sportu i turystyki projekt współfinansowany w ramach programu Uni Europejskiej Erasmus +