europejski tydzień sportu

Czas na aktywność, czas na #BeActive

Europejski Tydzień Sportu (ETS)
Europejski Tydzień Sportu jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą promować sport i aktywność fizyczną w całej Europie. Tydzień ten ma zapoczątkować nowe działania oraz opierać się na już istniejących,
udanych przedsięwzięciach o charakterze europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym. Ta ogólnoeuropejska kampania realizowana pod hasłem #BeActive (Bądź aktywny) ma zachęcić
obywateli do aktywnego trybu życia w ciągu obchodów Tygodnia oraz przez cały rok.10 września 2019

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB FIZYCZNYCH REJESTRUJĄCYCH WYDARZENIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTUTożsamość administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Sportu,z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 14.

Dane kontaktowe administratora

Dane do kontaktu w Ministerstwie Sportu i Turystyki w sprawie ochrony danych osobowych: adres e-mail:kontakt@msport.gov.pl.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pisząc na adres: dane.osobowe@msport.gov.pl.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu organizacji Europejskiego Tygodnia Sportu, w tym do

  1. zarejestrowania wydarzenia,
  2. przekazania materiałów promocyjnych,
  3. przekazania informacji promujących Europejski Tydzień Sportu,

na podstawie Pani/Pana zgody w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Twoje dane osobowe zostaną udostępnione wykonawcy usługi w zakresie instalacji, modyfikacji oraz administrowania witryny poświęconej Europejskiemu Tygodniowi Sportu oraz wykonawcy usługi w zakresie dostarczenia materiałów promocyjnych.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów wskazanych powyżej.Europejski Tydzień Sportu to cykliczna impreza, która inspiruje do wszelkiego rodzaju
twórczych, sportowych działań w różnych krajach. Sprawdź jakie wydarzenia odbywają
się w Polsce w tym roku.
logo MSIT logo MSIT
#beactive europejski tydzien sportu Ministerstwo sportu i turystyki projekt współfinansowany w ramach programu Uni Europejskiej Erasmus +