Przejdź do treści
Czas na aktywność,
czas na #BeActive
23-30 września
X

o ets

Europejski Tydzień Sportu jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą promować sport i aktywność fizyczną w całej Europie. Tydzień ten ma zapoczątkować nowe działania oraz opierać się na już istniejących, udanych przedsięwzięciach o charakterze europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym. Ta ogólnoeuropejska kampania realizowana pod hasłem #BeActive (Bądź aktywny) ma zachęcić obywateli do aktywnego trybu życia w ciągu obchodów Tygodnia oraz przez cały rok.

Sport i aktywność fizyczna mają znaczny wpływ na dobre samopoczucie obywateli. Niestety poziom aktywności fizycznej w niektórych krajach Europy nie tylko nie rośnie, lecz nawet spada. Brak aktywności fizycznej nie tylko negatywnie wpływa na społeczeństwo i zdrowie ludzkie, jest również kosztowny dla gospodarki. Ponadto sport może się przyczynić do wzmocnienia tolerancji i postaw obywatelskich w całej Europie. Promowanie roli sportu jako narzędzia włączenia społecznego pomoże stawić czoła wyzwaniom, przed jakimi stoi europejskie społeczeństwo. Europejski Tydzień Sportu ma na celu promocję sportu i aktywności fizycznej oraz pogłębianie wiedzy na temat ich licznych korzyści. Inicjatywa ta powstała z myślą o wszystkich obywatelach, bez względu na wiek, pochodzenie lub poziom sprawności. Ma umożliwić współpracę osób prywatnych, organów publicznych, ruchów sportowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i przedstawicieli sektora prywatnego. Dzięki ukierunkowaniu na oddolne inicjatywy ma zachęcać Europejczyków do regularnej aktywności fizycznej i stworzyć możliwość częstszego uprawiania sportu na co dzień.

Tegoroczna edycja Europejskiego Tygodnia Sportu odbędzie się w dniach od 23 do 30 września 2021 r. podobnie jak w roku ubiegłym w sytuacji obowiązywania rygorów wynikających z pandemii COVID-19. Nie powinno to jednak wpłynąć na aktywny i szeroki udział w wydarzeniach sportowych związanych z ETS. Dzięki doświadczeniom z roku ubiegłego jesteśmy przekonani, że Wasza wyobraźnia i niekonwencjonalne działania pozwolą na realizację celów ETS, czyli promowania aktywności fizycznej poprzez mnogość wydarzeń sportowych. Realizacja licznych inicjatyw i działań będzie przebiegać na różnych szczeblach (unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym) z udziałem różnych podmiotów. Nadrzędny temat kampanii, czyli „#BeActive”, powinien zapewnić ramy odniesienia dla wszystkich wydarzeń i działań realizowanych w ciągu całego roku. Zwieńczeniem tych działań będzie ich kulminacja w ostatnich dnia września.

Europejski Tydzień Sportu jest inicjatywą prowadzoną przez Komisję Europejską. Realizacja konkretnych działań w całej Europie jest zdecentralizowana i odbywa się w ścisłej współpracy z koordynatorami narodowymi i wieloma różnymi partnerami zaangażowanymi w inicjatywę. Poszczególne działania promocyjne wspiera także zespół ambasadorów. Europejski Tydzień Sportu powstał z myślą o TOBIE! Nie czekaj bądź aktywny! Weź udział w tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Sportu! Czekają na Ciebie różne niespodzianki i wydarzenia organizowane w całej Polsce. Myślisz o zorganizowaniu wydarzenia sportowego? Zrób to w terminie od 23 do 30 września 2021 i zgłoś się do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, a Twoja impreza będzie częścią ogólnoeuropejskiego projektu! Będziemy promować medialnie wiele wydarzeń oraz włączać do udziału w nich naszych Ambasadorów. Wszystko zależy od Ciebie i Twojej aktywności i pomysłowości. Zarejestrowane wydarzenia wezmą również udział w licznych konkursach (szczegóły wkrótce).