Przejdź do treści
Czas na aktywność,
czas na #BeActive
23-30 września
X

ZAWODY SPORTOWE ROZŚPIEWANYCH PRZEDSZKOLAKÓW Z ZIELONEJ GÓRY

ZAWODY SPORTOWE ROZŚPIEWANYCH PRZEDSZKOLAKÓW Z ZIELONEJ GÓRY

Czas wydarzenia: 2021-09-23 - 2021-09-28

Adres: Boh. Westerplatte 11a, 65-031 Zielona Góra

Organizator: Miejskie Przedszkole nr 34 "Rozśpiewane Przedszkole"; ul. Boh. Westerplatte 11a; 65-031 Zielona Góra

Opis:

CELE: - tworzenie sytuacji mających na celu uczenie się zasad „ zdrowej rywalizacji” - przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw i gier ruchowych - godzenie się z ewentualną porażką i radość z wygranej - rozwijanie sprawności motorycznej i ruchowej u dzieci poprzez gry i zabawy ruchowe DZIECKO: - rozwiązuje postawione przed nim zadania ruchowe bez pomocy nauczyciela lub z niewielka pomocą - doskonali własną sprawność ruchową poprzez wykonywanie ćwiczeń rozwijających: zwinność, szybkość, koordynację ruchową - wykonuje różne ruchy i elementy ćwiczeń płynnie z zachowaniem ogólnych zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych wzbogacając w ten sposób doświadczenia ruchowe - porusza się po wyznaczonej przestrzeni doskonaląc w ten sposób orientację przestrzenną - doskonali reakcje na sygnały: wzrokowe, dźwiękowe i słuchowe - doskonali koordynację wzrokowo – ruchową - wzmacnia poczucie własnej wartości ; cieszy się z wygranej, przyjmuje ewentualną porażkę METODY - czynna -zadaniowa ŚRODKI DYDAKTYCZNE: chorągiewki, ławeczki sportowe, piłki lekarskie ( małe ), tunel z materiału, woreczki , taśma, metalowe szpilki, duże piłki do skoków, hulajnogi, piłeczki do tenisa, kolorowe szarfy OKRZYK TURNIEJU „ HIP HIP HURA – ZABAWA NA STO DWA” OPIS ORGANIZACJI TURNIEJU - W turnieju biorą udział wszystkie dzieci uczęszczające do Miejskiego Przedszkola nr 34 „Rozśpiewane Przedszkole” w Zielonej Górze. - Turniej przeprowadzony zostanie na placu przed przedszkolem lub w Sali rytmicznej MP nr 34 - Poszczególne konkurencje podzielone są na stanowiska przeznaczone dla dwóch grup dzieci w tym samym wieku – konkurencje przebiegają jednocześnie REGULAMIN TURNIEJU SPORTOWEGO 1. w turnieju biorą udział dzieci z wszystkich grup wiekowych 2. konkurencje turniejowe podzielone są na stanowiska – metoda stacyjna – a stanowiska na dwie odrębne, ale identyczne trasy 3. w każdej konkurencji jednocześnie biorą udział dwie grupy – podział ze względu na wiek dzieci – gr I i II, gr III i IV, gr V i VI 4. każda grupa otrzymuje swój emblemat – kolor grupa I kolor Żółty grupa II kolor Czerwony grupa III kolor Zielony grupa IV kolor Niebieski grupa V kolor Pomarańczowy grupa VI kolor Fioletowy 5. punktacja przedstawia się następująco; za wygranie konkurencji grupa otrzymuje 5 pkt. , za drugie miejsce 4 pkt. 6. punkty z poszczególnych konkurencji sumuje się 7. w przypadku różnej ilości zawodników w drużynach to z nich o mniejszej ilości zawodników musi powtórzyć konkurencję odpowiednią ilość razy 8. każda drużyna ( grupa ) przechodzi przez sześć konkurencji sportowych zaplanowanych w sześciu odrębnych stanowiskach 9. każdy uczestnik turnieju otrzymuje pamiątkowy dyplom

Wstecz