europejski tydzień sportu

Czas na aktywność, czas na #BeActive

Strefa Aktywności ETS 2019
19 września 2019

Uwaga konkurs dla szkół i przedszkoli!Aby uświetnić 5-tą edycję Europejskiego Tygodnia Sportu ogłaszamy konkurs dla szkół i przedszkoli: „#BeActive w szkole i przedszkolu – Europejski Tydzień Sportu 2019”.
Nagrodami w konkursie są bony na zakup sprzętu sportowego, a także udział w Gali Podsumowującej obchody Europejskiego Tygodnia Sportu 2019, która odbędzie się w Warszawie 10 października 2019 r.

CO: Konkurs dla szkół i przedszkoli, które są zaangażowane w świętowanie obchodów ETS w Polsce.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ: Zgłoszenia konkursowe może przesyłać wyłącznie organizator wydarzenia sportowego zarejestrowanego na oficjalnej stronie Europejskiego Tygodnia Sportu (www.etspolska.pl) jako wydarzenie organizowane w dniach 23 – 30 września 2019 r. w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu, który jednocześnie jest organem prowadzącym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej szkolę lub przedszkole w rozumieniu przepisów ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287.).

ZADANIE KONKURSOWE: Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać zgłoszenie zawierające:
– opis działań, prowadzonych przez uczestnika w szkole lub przedszkolu (o którym mowa w ust. 2), mających na celu promowanie aktywności fizycznej, którego treść może zawierać maksymalnie 2000 znaków wraz ze spacjami i znakami specjalnymi (w tym informacje o działaniach promocyjnych np. w mediach społecznościowych etc.),

– skan/zdjęcie plakatu promującego Europejski Tydzień Sportu.
Do zgłoszenia należy dołączyć skan podpisanych oświadczeń, których treść stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu – oświadczenia powinny zostać podpisane przez uczestnika lub osobę upoważnioną przez uczestnika do ich złożenia.

KIEDY: Na zgłoszenia wraz z załącznikami czekamy do 30 września 2019 r. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres etspolska@msit.gov.pl. W tytule należy wpisać frazę „#BeActive w szkole i przedszkolu – Europejski Tydzień Sportu 2019”. Wyniki konkursu ogłosimy 2 października 2019 r. na stronie www.etspolska.pl.

CO OCENIAMY: W konkursie oceniana będzie:
– zgodność zgłoszenia z tematem konkursu,

– opis działań (ciekawe, kreatywne podejście do realizowanych w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu działań, odzwierciedlenie hasła #BeActive),

– estetyka plakatu (kompozycja, kolorystyka).

NAGRODY: Wyłonimy 10 zwycięzców, których zgłoszenia będą spełniać kryteria konkursu i najlepiej odzwierciedlać ideę #BeActive. Nagrodami w konkursie są bony na zakup sprzętu sportowego o wartości 500 zł każdy oraz udział w Gali Podsumowującej Europejski Tydzień Sportu 10 października 2019 r. w Warszawie.

Regulamin oraz zasady uczestnictwa dostępne są w załączniku poniżej.
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie!

Regulamin Konkursu #BeActive w szkole i przedszkolu – Europejski Tydzień Sportu 2019

#beactive europejski tydzien sportu


Europejski Tydzień Sportu to cykliczna impreza, która inspiruje do wszelkiego rodzaju
twórczych, sportowych działań w różnych krajach. Sprawdź jakie wydarzenia odbywają
się w Polsce w tym roku.
#beactive europejski tydzien sportu Ministerstwo sportu i turystyki projekt współfinansowany w ramach programu Uni Europejskiej Erasmus +