europejski tydzień sportu

Czas na aktywność, czas na #BeActive

Strefa Aktywności ETS 2019
logo

Aktywne przedszkolaki to zdrowe przedszkolaki


2019-09-23-2019-09-27

Adres: Tomaszów Bolesławiecki 110b, 59-720 Raciborowice Górne
Organizator:Przedszkole Niepubliczne „Akademia Rozwoju” w Tomaszowie BolesławieckimPrzedszkole Niepubliczne „Akademia Rozwoju” w Tomaszowie Bolesławieckim w nowym roku szkolnym 2019/2020 będzie realizowało roczną koncepcję pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej na temat aktywności ruchowej. Tegoroczny temat pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej brzmi: "Aktywność ruchowa dzieci w wieku przedszkolnym". Jak co roku, również i w nadchodzącym roku szkolnym 2019/2020 planujemy wziąć udział w ETS. Tytuł tegorocznych obchodów Europejskiego Tygodnia Sportu brzmi: "Aktywne Przedszkolaki to zdrowe Przedszkolaki".
Celem naszych obchodów ETS jst rozwijanie i usprawnianie aktywności ruchowej dzieci w wieku przedszkolnym, zapewnienie optymalnego rozwoju oraz zdrowia dzieci, kształtowanie prawidłowej postawy ciała, doświadczeń psychoruchowych, rozwijanie sprawności ruchowej, wytwarzanie u dzieci przyzwyczajenia do aktywności ruchowej, czynnego wypoczynku, rekreacji fizycznej, osiągnięcie przez dzieci właściwego poziomu sprawności i wydolności fizycznej (odpowiednio do wieku), zwrócenie uwagi na rolę ruchu, jako atrakcyjnej i skutecznej metody uczenia się oraz zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo własne oraz innych. W dniach od 23.09 do 27.09 planujemy zorganizować dla dzieci liczne zajęcia ruchowe, sportowe, relaksacyjne, dzięki którym będą mogły rozwijać swoją kulturę fizyczną.


Europejski Tydzień Sportu to cykliczna impreza, która inspiruje do wszelkiego rodzaju
twórczych, sportowych działań w różnych krajach. Sprawdź jakie wydarzenia odbywają
się w Polsce w tym roku.
#beactive europejski tydzien sportu Ministerstwo sportu i turystyki projekt współfinansowany w ramach programu Uni Europejskiej Erasmus +